BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:23
Измењено
15.05.2019. 12:23
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
32/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
240/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 14:58
Измењено
15.05.2019. 14:58
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
6
Експозиција
10/800
Отвор бленде
45/10
ISO вредност
250
Фокална дужина
700/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 14:58
Измењено
15.05.2019. 14:58
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
6
Експозиција
10/800
Отвор бленде
45/10
ISO вредност
250
Фокална дужина
700/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
40/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
460/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
580/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:23
Измењено
15.05.2019. 12:23
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
32/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
240/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
480/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
700/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
40/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
700/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
550/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
40/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
460/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
8
Експозиција
10/600
Отвор бленде
40/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
560/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
520/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:23
Измењено
15.05.2019. 12:23
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
32/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
480/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
550/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:23
Измењено
15.05.2019. 12:23
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
32/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
460/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
8
Експозиција
10/600
Отвор бленде
40/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
560/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
1
Експозиција
10/600
Отвор бленде
35/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
580/10
IP адреса додавања
188.2.150.202
BEZ USTRUČAVANJA - Nada Macura
Снимљено
15.05.2019. 12:22
Измењено
15.05.2019. 12:22
Произвођач фотоапарата
NIKON CORPORATION
Модел фотоапарата
NIKON D750
Оријентација
8
Експозиција
10/600
Отвор бленде
40/10
ISO вредност
320
Фокална дужина
560/10
IP адреса додавања
188.2.150.202