Vlada Srbiјe donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500 koja važi od 1. avgusta

0
332

Vlada Srbiјe donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500 koja važi od 1. avgusta. Prema uredbi, najmanje 30 odsto hleba na tržištu mora da sadrži ovaj tip brašna.

Usvojenom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna T-500, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja proizvođačima hleba.

Proizvođači hleba su prema ovoj Uredbi obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Vekna treba da je najmanje težine 500 grama i sadrži 370 grama brašna „T-500”, 7,4 grama soli, 9,25 grama kvasca i 1,48 grama aditiva.

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2 odsto, dok najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba ne može biti veća od 6 odsto. Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i slično ) ne može biti veća od 8,12 odsto u odnosu na proizvođačku cenu hleba. Proizvođačka cena se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna T- 500, a proizvođaču hleba mogu da vrate do 5% od nabavljene količine na dnevnom nivou. Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Za kršenje Uredbe predviđene su novčane kazne za pravna lica koje se kreću od 100.000 do 2.000.000 dinara. Kazna za preduzetnike je 10.000 do 500.000 dinara .

Ova uredba važi do 31. januara 2019. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here