Okrivljena Z.M. je u periodu od 2011 do jula 2017. godine radeći kao šef računovodstva u dve zrenjaninske osnovne škole, protivpravno prisvojila novac u iznosu od 5.781.328,09.

Novac je sa računa škola prebacivala na svoje tekuće račune koje je imala u više banaka.

Viši javni tužilac je najavio žalbu protiv okrivljene, jer smatra da je presuda neadekvatna i predlaže strožiju kaznu.