Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima na početku konferencije“Ka bezbednoj Srbiji”, na kojoj se govorilo o trenutnom stanju nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i mestu Srbije u bezbednosnim procesima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima na početku konferencije“Ka bezbednoj Srbiji”, na kojoj se govorilo o trenutnom stanju nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i mestu Srbije u bezbednosnim procesima. Predsednik Srbije je u svom obraćanju učesnicima konferencije naglasio da među najvažnije potrebe građana spadaju sigurnost i bezbednost. Prema rečima Vučića ‚‚jedan od ključnih uslova za bezbednost su ekonomski napredak i naše zemlje i celog regiona, kako bismo prepoznali uzroke konflikata u kojima se nalazimo‚‚

Govoreći o regionalnim izazovima, predsednik je naveo da je Srbija godinama unazad „kriva za sve“ i da ga danas zato brine situacija u Prištini i odnos Beograda sa njom.

Cilj konferencije bio je podizanje nivoa bezbednosne kulture građana Srbije, kao i da se pokaže da je uloga civilnog sektor u tome nezaobilazna. Pored toga, namera organizatora bila  je da ukaže i na presudnu važnost uloge države u stvaranju bezbednosne politike društva bez koje se civilni sektor ne može uspešno baviti bezbednošću.