Izjava Jelisavete Vasilić povodom stupanja novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma

0
121

Posle stupanja novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma ne možemo očekivati da će se on striktno primennjivati jer korupcija postoji pre svega u državnim organima- rekla je članica Saveta  Vlade Srbije za borbu protiv korupcije  Jelisaveta Vasilić

 Početkom marta  počela je  primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji je poseban akcenat stavio  na otkrivanje koruptivnih i finansijskih krivičnih dela. Na čelu nove organizacione mreže nalazi se  Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje će proceusirati krivična dela “visoke korupcije”, u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara. Na spisku novih krivičnih dela su:  zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u postupku privatizacije, primanje  i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti itd. Da li će  Zakon biti striktno primenjivan i da li se mogu očekivati konkretni rezultati primene novog Zakona bila su pitanja koja smo uputili članici Saveta  Vlade Srbije za borbu protiv korupcije  Jelisaveti Vasilić.

Prema podacima koji su poznati javnosti, Tužilaštvo za organizovani kriminal postupa u 10 od ukupno 24 predmeta koji su u izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije pomenuti  kao sporne privatizacije. Podignuto je ukupno 7 optužnica u predmetima „Jugoremedija”, „Tehnohemija”, „Azotara Pančevo”, „Luka Beograd”, „Nuba invest”, „Veterinarski zavod Zemun” i „Galenika”, zbog izvršenih krivičnih dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica.  U predmetu „Sartid” u toku je istražni postupak, dok se predistražni postupak sprovodi u slučajevima kompanija „Novosti” i privatizacije šećerana. U predmetima „Mobtel” i „Nacionalna štedionica”  i prodaja poslovnih prostorija bivšeg „Zavoda za obračun i plaćanja”, tužilaštvo je posle sprovedene istrage donelo odluku o obustavi istrage, jer nisu potvrđeni osnovi sumnje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here