Pomoć koju je Srbija pružala migrantima do sada, uzeta je kao primer dobre prakse na Parlamentarnom saslušanju u Ujedinjenim nacijama, a pored toga ohrabruje i činjenica što u našoj zemlji nisu zabeleženi incidenti između migranata i građana Srbije –  rekao je poslanik u Skupštini Srbije dr Milorad Mijatović.

Kao član stalne delegacije Skupštine Srbije u Interparlamentarnoj uniji, pre izvesnog vremena  poslanik u Skupštini Srbije dr Milorad Mijatović učestvovao je na Parlamentarnom slušanju u Ujedinjenim nacijama na temu „Ka globalnom sporazumu za bezbednu, urednu i redovnu migraciju: Parlamentarna perspektiva“. Tom prilikom dr Mijatović je upoznao učesnike sa aktivnostima Srbije na zbrinjavanju izbeglica i migranata, organizacijom centara za smeštaj, zdravstvenom zaštitom i drugim aktivnostima. U poslednje vreme pojedini političari iz Evrope upozoravaju na mogućnost još jednog talasa migranata sa Bliskog istoka, posebno iz Sirije. Da li naša zemlja preduzima potrebne mere u tom smislu i može li Srbija odgovoriti na izazov nove migrantske krize. U odgovoru na ova pitanja dr Milorad Mijatović je podsetio da je na Parlamentarnom slušanju u UN govorio pre svega o pozitivnim iskustvima naše zemlje u rešavanju migrantske krize.

Kada je reč o migrantima, tokom ove godine do 10.000 ljudi blokiranih u izbegličkim kampovima i pritvorskim centrima u Libiji moglo bi da bude prebačeno u Evropu, potvrdila je  Vlada Italije. Posebno su ugrožene osobe iz Eritreje, Etiopije, Somalije i Jemena, a prema podacima koje su  objavili Unicef i Međunarodna organizacija za migracije , oko 400.000 migranata nalazi se samo u Libiji, uključujući i oko 36.000 dece.