U Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama. Srbija se nalazi u pojasu koji će biti najpogođeniji klimatskim promenama jer će srednja godišnja temperatura u našem regionu rasti brže nego u većini ostalih delova sveta, upozorio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i založio se za brzo donošenje zakona.

Javna rasprava će trajati do 20. aprila, a zakonom će biti uspostavljen sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, kao ključni preduslov za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, istaknuto je na skupu u Privrednoj komori Srbije. Na skupu je istaknuto da je Srbija već napravila puno koraka u pravcu prilagođavanja međunarodnim i svim drugim standardima koji su važni da bi se zaista povelo računa o klimatskim promenama.

Dušan Stokić, rukovodilac Službe za životnu sredinu PKS objasnio je da zakon o klimatskim promenama dotiče praktično sve ključne sektore privrede Srbije – industriju, saobraćaj, energetiku (posebno termoenergetike) i poljoprivedu.

„Sve državne institucije moraće da se stave u funkciju ovog zakona, imajući u vidu obim investicija koje se očekuju u oblasti smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i brojnih drugih mera koje se očekuju u pogledu adaptacije na klimatske promene. U ovom trenutku, u toku je javna rasprava, trajaće još neke dve nedelje, a iza toga će zakon dospeti u skupštinsku proceduru“, rekao je Stokić.

Donošenje tog zakona predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima Evropske unije, istaknuto je na skupu.