Sportski novinari kao uostalom i drugi novinari su se zbog teškog položaja u kome se nalaze linijom manjeg otpora priklonili onima koji vladaju medijima – izjavio je jedan od doajena sportskog novinarstva Miroslav Vislavski.

U  osvrtu na  knjigu Miroslava Vislavskog  „Kontranapad“ sportski novinar i komentator Milojko Pantić  je rekao ‚‚ da u srpskom sportskom novinarstvu ne postoji niko ko nije korumpiran i da je  sportsko novinarstvo dno, sa časnim izuzecima.‚‚ Miroslava Vislavskog smo pitali kako ocenjuje trenutno stanje u sportskom novinarstvu u Srbiji.

Vislavski navodi i da će takav novinar sačuvati svoj status i uled ukoliko bude izveštavao o onome što predstavlja sportsku stvarnost koja je po svemu turobna.

Veliki problem srpske medijske sportske scene, kako je navedeno u jednom osvrtu,  jeste što se na njoj odslikavaju promene koje su se dešavale tokom prethodnih godina – nedorečena  privatizacija, neredovna plata, gašenje najstarijeg dnevnog sportskog lista na Balkanu Sporta, ulazak domaćih i stranih privatnih investitora, ogromna raznolikost radio i TV programa i štampanih izdanja. Osim toga prisutna je kriza identiteta, pad opšteg sistema vrednosti, a  primetan je nedostatak kvalitetnog istraživačkog i uopšte profesionalnog novinarstva.