Poziv Vinogradarima da se upišu u Vinogradarski registar

0
95

Kao i prethodnih godina i ove godine obaveza vinogradara je da se upišu u Vinogradarski registar tj. da prijave sve površine pod vinovom lozom. Potreba naše zemlje sa usaglašavanjem sa Evropskom unijom nametnula je i izradu određenih pravilnika i baze podataka, kojom se evidentira proizvodnja grožđa i vina.

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Nadležni su objasnili da je upis u registar nastao kao posledica sveopšteg sagledavanja u vinogradrskoj proizvodnji u našoj zemlji poslednjih decenija, u kojoj je došlo do promena i u vlasničkom sektoru i u sadržaju samih vinograda u smislu uzgojnih oblika sorti. Kao posledica toga, Ministarstvo poljoprivrede uspelo je da napravi pomake izdavanjem određenih zakonskih akata. Najpre je reč o Zakonu o vinu, ali i o podzakonskim aktima, među kojima je i Vinogradarski registar”.

Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvodnji grožđa na teritoriji Srbije, kako bi se stekla predstava o tipovima grožđa i kategorijama vina. Svaki proizvođač, koji ima manje od 10 ari vinograda, koji izlazi na tržište, potrebno je da prijavi Centru za vinogradarstvo i vinarstvo. Prijava ovogodišnje proizvodnje teče do 15. novembra i podrazumeva upis u vinogradarske registre, preko obrasca  V 1.

Pored Vinogradarskog , predmet zakonske regulative je i Vinarski registar. On još nije ustanovljen, ali su zakonske obaveze proizvođača jasne. “Svaki proizvođač vina, distributer ili uvoznik, ima zakonsku obavezu da se prijavi najpre u vinarski registar, a zatim i da svake godine popunjava odgovarjući V V 2 obrazac. Što se tiče ovogodišnje prijave proizvodnje, ona se vrši do 31. decembra, na osnovu pomenutog obrasca”.

Proizvođači smatraju da će zakon dobro doći svim vinogradarima, jer će na taj način na tržištu dominirati domaća roba, a ne vina iz uvoza, koja narušavaju domaći brend i proizvodnju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here