Primer Nedeljka Trifkovića najbolje pokazuje koliko je sudstvo duboko zavisno od politike i političkih odluka

0
123

Kada je reč o sudskom sistemu u Srbiji primer Nedeljka Trifkovića najbolje pokazuje da je sudstvo duboko zavisno od politike i političkih odluka. Protiv Trifkovića  je podneto 24 tužbi , a trpeo je i pritiske od strane  sudija, predsednika sudova, policije i političara .Do danas  nije rešen problem imovine na koju ovaj Novosađanin ima pravo. Da li postoji način da se sudstvo u Srbiji izbori sa raznim vrstama pritisaka i može li ono ikada pod ovakvim uslovima u kojima sada živimo postati nezavisno,  pitali smo Nedeljka Trifkovića

Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Konstituisan je pre devet godina i ima jedanaest  članova. Visoki savet je pored toga što  bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije i odlučuje o prestanku sudijske funkcije,  nadležan je i za određivanje  sastava, trajanje i prestanak mandata članova disciplinskih organa. Savet imenuje članove disciplinskih organa i uređuje način rada i odlučivanja u tim organima.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here