Savez pčelarskih organizacija Srbije apelovao je na pčelare da uvedu standard kvaliteta “Dobra pčelarska praksa” koji je besplatan, a uz pomoć koga postižu višu cenu meda na tržištu

0
133

Iako Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije „Naš med“ još uvek nije završen, a njegov pun početak rada se realno očekuje tek u poslednjem kvartalu 2019. godine, Savez intenzivno traži buduće kupce meda, pokušavajući da uspostavi poverenje i ugovori dugoročnu saradnju sa ozbiljnim kupcima kvalitetnog meda.

Za sada pregovori teku u dobrom pravcu, ali ispostavlja se da pčelari neće imati dovoljno meda iz standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ za izvoz, jer je nedovoljan broj pčelara pristupio standardu kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ kako bi  bilo dovoljno meda iz ovog prestižnog standarda i za domaće tržište i za izvoz.

Poznato je da se za med iz  ovog standarda realno može očekivati veća cena na tržištu.

Savez je podsetio pčelare da je ulaz u standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ besplatan, da se ne moraju naručivati tegle SPOS-a ako to pčelari ne žele ili ako nemaju razvijenu maloprodaju, već je jedino potrebno da se standard primenjuje i da se po njemu proizvodi med. On se i dalje može prodavati kao i do sada, samo što u tom slučaju na pakovanje proizvoda, sem u propisanoj ambalaži – tegli Saveza pčelarskih organizacija Srbije,  ne može se napisati da je med iz standarda, već će on biti  prodavan na malo kao i do sada.

Kada  Savez bude našao odgovarajućeg kupca za med iz standarda, takav med će moći da se preda za otkup Pogonu radi daljeg plasmana kao med iz standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“.

Savez pčelarskih organizacija Srbije je naglasio u saopštenju da je nemoguće da tek nakon što SPOS obezbedi povoljne uslove plasmana meda , pčelari  ulaze u standard kvaliteta ’’Dobra pčelarska praksa’’, sa ciljem prodaje meda po tim povoljnijim uslovima. Ono što je važno je da  pčelari prvo moraju biti u standardu i imati licencu da bi med proizvodili po pravilima ’’Dobre pčelarske prakse’’.

Savez zato podseća da  pre početka sezone 2019. godine zainteresovani moraju  potpisati Ugovor o licenci, kako bi kasnije med iz predstojeće pčelarske sezone mogli da prodaju kao med iz standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here