Poznavaoci procesa u Briselu ocenjuju da će neka od poglavlja za pristupanje Srbije EU biti otvorena u decembru, ali da evropske integracije Srbije i Balkana do sada nisu doživele onakav zamah kakav se očekivao kada je objavljena Strategija Evropske komisije za Zapadni Balkan. Da li ideja oko 2025.g. kao okvirnog datuma za članstvo u EU  polako bledi i nestaje?  Profesor Fakulteta političkih nauka Dragoslav Kočović je mišljenja da su postavljeni datumi do sada uvek bili i nerealni

 

Predsedavajuća zemlja Evropskom unijom, Austrija, smatra da napredak Srbije pre svega zavisi od reformi u oblasti vladavine prava, a ova zemlja će nastaviti snažno da podržava sprsku perspektivu pristupanja. Proces reformi kako je navedeno, zavisi od Vlade Srbije, dok sa druge strane  EU mora da uoči napredak u srpskoj reformskoj agendi.