Transparentnost Srbija izrazila je čuđenje zbog toga što je u gotovo svim medijima Predlog budžeta Srbije za 2019. godinu pohvaljen, iako ga niko nije video jer još nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije

0
104

Nevladina organizacija Transparentnost Srbija izrazila je čuđenje zbog toga što je u gotovo svim medijima Predlog budžeta Srbije za 2019. godinu pohvaljen, iako ga niko nije video jer još nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije.

U saopštenju ove organizaije navedeno je da su mediji kao jednu od glavnih vesti objavili da je Vlada 20. novembra usvojila predlog budžeta za 2019.g. Većinom su prenete i samohvale Ministarstva finansija i Vlade u pogledu kvaliteta tog budžeta da je ‘razvojni, realan, uravnotežen’, da je ‘usmeren na poboljšanje kvaliteta života gradjana’, ‘ulaganje u kapitalne projekte’, i ‘na podsticanje daljeg rasta privrede’. Međutim, ni u trenutku kada se vest o usvajanju budžeta pojavila u medijima, predlog zakona o budžetu za 2019. godinu nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije, tako da je tačnost ocena o kvalitetu budžeta, pa i tačnost osnovnih podataka nemoguće proveriti, navedeno je  u saopštenju.

Transparentnost Srbija je navela da je prva elektronska sednica Vlade održana pre gotovo deceniju i da se odavno ne razmatraju odštampani nacrti zakona koje bi trebalo redigovati i skenirati radi objavljivanja, već je sve što je usvojeno na sednici moguće istog časa objaviti i na veb prezentaciji.

Ministarstvo finansija imalo je rok do 15. oktobra da dostavi Vladi nacrt zakona o budžetu, kako bi Vlada imala petnaest dana da taj dokument razmotri. Na sajtu Ministarstva finansija nacrt najvažnijeg zakona nije objavljen, tako da javnosti nije bio dostupan za dostavljanje komentara i predloga, a nepoznato je da li je bio dostupan i članovima Vlade.

Sama Vlada je imala rok da predlog Zakona o budžetu dostavi Skupštini do 1. novembra, i taj rok je prekršen peti put za redom. Ove godine rok je probijen za dvadeset dana, što je nešto bolje nego ranijih godina”, navela je Transparentnost u saopštenju.

Dodaje se da će poslanici tako imati dvadeset pet  umesto četrdeset pet dana da razmotre nekoliko hiljada stranica teksta budžeta, obrazloženja i pratećih zakona, ukoliko se bude čekalo do krajnjeg datuma propisanog Zakonom o budžetskom sistemu. Istaknuto je i da ukoliko vreme za raspravu bude utrošeno obrazlaganjem besmislenih amandmana, u skladu sa praksom koju su poslanici vladajuće većine započeli upravo u vezi sa donošenjem budžeta pre godinu dana, od toga neće biti koristi.

Transparentnost je podsetila da je kašnjenje u donošenju ključnih budžetskih dokumenata glavni razlog za loš plasman Srbije na međunarodnom istraživanju Indeks otvorenosti budžeta.

Prema poslednjem objavljenom Indeksu iz januara 2018, Srbija je zauzela šezdeset drugo . mesto od sto petnaest zemalja, sa četrdeset tri  od sto mogućih poena.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here