Tokom decembra, udruženje Agro klaster Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj- NALED organizovaće javnu kampanju „Mesec organske hrane“ . Kako su objasnili organizatori, na ovaj način  bi se pružila prilika proizvođačima, potrošačima i njihovim asocijacijama, predstavnicima relevantnih institucija i stručnoj javnosti da ponude rešenja za unapređenje uslova za proizvodnju organske hrane u Srbiji.

 Podaci govore o velikom potencijalu za razvoj ove grane privrede. Od 2012. g. površina na kojoj se uzgaja organska hrana u Srbiji je udvostručena – na trinaest hiljada četiri stotine hektara, broj proizvođača je povećan više od šest puta, a izvoz je porastao sa tri koma osam miliona na dvadeset tri koma jedan milion evra. Ipak samo nula,koma četiri odsto obradivih površina se koristi za organsku proizvodnju što je mnogostruko manje nego kod naših komšija iz EU – Austrija ovu proizvodnju ima na  dvadeset jedan koma tri, Hrvatska šest koma jedan ili Bugarska na tri koma dva odsto zemljišta, a razlog za to su prepreke u propisima i nedovoljna podrška.

Članovi Upravnog odbora Agro klaster – udruženja koje su 2017. g. formirali Produktna berza Novi Sad, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Univerzitet Educons Sremska Kamenica, rekli su da je cilj da se kroz dijalog javnog i privatnog sektora zajedno dođe do najboljih rešenja za probleme. U Srbiji dominiraju mali proizvođači sa prosečnom veličinom poseda od pet hektara, što je tri puta manje u odnosu na prosek Evropske unije. Kako su najčešće registrovani kao poljoprivredna gazdinstva, propisi ih bez opravdanog razloga ograničavaju na proizvodnju niskog stepena prerade, što naše poljoprivrednike čini nekonkurentnim.

Organska hrana se uzgaja bez veštačkih đubriva, sintetičkih pesticida, GMO i hormona uz strogo ograničenu i kontrolisanu upotrebu antibiotika, sa ciljem očuvanja zdravlja i životne sredine. Zbog ovih preduslova, vreme potrebno za konverziju zemljišta pre početka organske proizvodnje traje dve do tri godine što stvara dodatni problem. Radi se o nemogućnosti  malih proizvođača da zakupe državnu zemlju jer su rokovi zakupa kraći.

U NALED-u su podsetili da ključ uspeha u jačanju konkurentnosti leži u sistemu podsticaja koji je potrebno prilagoditi potencijalu i potrebama organske proizvodnje. Takođe, imajući u vidu postojeće kapacitete inspekcije za kontrolu organske hrane, tržište Srbije je veoma ranjivo na pojavu nelojalne konkurencije i lažnih organskih proizvoda koji mogu da naruše poverenje potrošača.

„Mesec organske hrane“ deo je četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj , a sprovodi ga Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike. Tokom javne kampanje, svi zainteresovani mogu da dostave predloge i uključe se u dijalog  na okruglim stolovima  koji će biti održani tokom decembra u Selenči , Užicu i Valjevu.