Profesor Čedomir Čupić je rekao da pitanje referenduma oko statusa Kosova i Metohije može biti zloupotrebljeno jer je to način da se odgovornost prenese na građane koji malo znaju o mogućim rešenjima statusa južne pokrajine.

 Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić je jednom prilikom izjavio  da je protiv toga da se referendum upotrebljava kada su u pitanju osjetljive odluke. Pitanje referenduma je  značajno u okviru međunarodnh odnosa, ali je važno reći da  građani u  slučaju referenduma uglavnom emocionalno donose odluke, bez jasnijeg uvida u ono o čemu odlučuju. Profesora Čupića smo zamolili da odgovori na pitanje da li je protivnik ili pristalica eventualnog referenduma o statusu Kosova i Metohije koji bi eventualno mogao biti organizovan u skoroj budućnosti.

Pojedini domaći politički analitičari su ocenili da će referedum o statusu Kosova i Metohije biti održan. To će se verovatno dogoditi istovemeno sa parlamentarnim izborima, jer bi objedinjeno glasanje  doprinelo i uspehu eventualnog referenduma.