Beograd i Priština obavezali su se sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a Srbija i svojim pretpristupnim pregovorima sa EU, da je normalizacija odnosa obavezna u sadašnjim granicama Kosova. Pojedini albanski političari smatraju da je  Srbija već priznala sadašnje granice Kosova potpisom Sporazuma o integrisanim granicama u Briselu . Potpedsednika Srpske radikalne stranke Milorada Mirčića smo zamolili da odgovori kako SRS komentariše ovakve izjave albanskih političara

Ustavni sud Srbije utvrdio je krajem marta 2015.g. da nije u saglasnosti sa Ustavom Uredba o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, objavljeno je na sajtu tog suda. U toj se informaciji, međutim, navodi i da je Ustavni sud na sednici 26. marta „odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedene Uredbe“.