Ministarka Slavica Đukić Dejanović ocenila je da su migracije civilizacijska realnost i da mlade ne treba sprečavati da odlaze u inostranstvo zabranama, već stvaranjem boljih uslova za život u našoj zemlji. Da li sadašnja Vlada dovoljno čini da mlade zadrži u zemlji? Odgovarajući na to pitanje potpredsednica Narodne stranke  Sanda Rašković Ivić je podsetila da je od dolaska sadašnjeg režima na  vlast četiri stotine hiljada mladih je napustilo Srbiju.

Početkom godine, istraživanje koje je rađeno na jedanaest hiljada studenata pokazalo je da svaki treći student planira da ode u inostranstvo posle završetka sudija, a da polovina njih ne razmišlja da se vrati. Drugo istraživanje, koje je tokom jula sprovela organizacija Srbija 21, pokazuje da milion dvesta hiljada  građana Srbije razmišlja da ode. Od ukupnog broja onih koji bi da odu, gotovo polovina ne planira da se vrati. Kofere bi da spakuje četiri stotine pedeset hiljada  mladih – trideset šest odsto ispitanika uzrasta od osamnaest do dvadeset devet godina. Mnogi od njih ne planiraju povratak u Srbiju.