Veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planiraju pojačan nadzor nad prometom hrane životinjskog porekla u vreme nastupajućih praznika

0
139

Veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede planiraju pojačan nadzor nad prometom hrane životinjskog porekla u vreme nastupajućih praznika.Pojačan nadzor u prometu se obavlja u skladu sa principima analize rizika : rizična mesta i način poslovanja, nedozvoljena trgovina i slično, a u svakom slučaju na mestima gde se u praznične dane očekuje veća ponuda ali i potražnja. Veterinarska inspekcija, u skladu sa podelom nadležnosti i ovlašćenjima koja poseduje, obavlja stalni nadzor u objektima koji proizvode, skladište i stavljaju u promet hranu životinjskog porekla. Kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane u prometu sprovode se kontinuirano.

Kontrolišu se svi subjekti koji stavljaju hranu životinjskog porekla u promet – specijalizovani maloprodajni objekti – mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda, prodavnice delikatesa, samoposluge, megamarketi, restorani, poslastičarnice, pekare, kiosci brze hrane i zelene pijace. Veterinarska inspekcija koja vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom hrane životinjskog porekla u svih dvadeset pet  upravnih okruga je u periodu od 1. januara do 30. novembra 2018. godine, kroz sedam hiljada redovnih i vanrednih službenih kontrola u specijalizovanim maloprodajnim objektima -mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda kao i samoposlugama, prodavnicama delikatesa, ugostiteljskim objektima, objektima brze hrane, pijacama i drugim objektima, utvrdila hiljadu tri stotine neusaglašenosti. Tom prilikom naređeno je hiljadu dvesta trideset korektivnih mera, izdato je hiljadu trideset devet rešenja i podneto je dvesta trideset dve prijave nadležnim prekršajnim i privrednim sudovima.

Razlog povlačenja hrane je najčešće nedostatak sledljivosti u proizvodnji i prometu, nepostojanje propisane deklaracije na proizvodima, istek roka trajanja proizvoda, ali i mikrobiološki parametri iznad vrednosti za određenu hranu. Navedeni efekti službenih kontrola hrane predstavljaju rezultat povećanog obima vanrednih nadzora u prometu koji su izvršeni, naročito sa uzorkovanjem radi kontrole bezbednosti hrane.

Visina kazne za subjekte u poslovanju sa hranom, bilo da se radi o proizvodnji ili prometu su propisane Zakonom o bezbednosti hrane. Iznos kazne zavisi da li se radi o privrednom prestupu, prekršaju ili fizičkom licu, odnosno o vrsti učinjenog kaznenog dela, a konačnu kaznu propisuje nadležni sud. Iznos kazni je predviđen Zakonom o bezbednosti hrane i za pravna lica znosi od trista hiljada do tri miliona dinara, za preduzetnike od  dvesta pedeset do pet stotina hiljada dinara, a za fizička lica od trideset do pedeset hiljada dinara.

Inspekcija skreće pažnju potrošačima da hranu životinjskog porekla kupuju na mestima koja su pod nadzorom veterinarske inspekcije, kao i da obrate posebnu pažnju na označavanje i deklarisanje hrane u prometu Preporuka je da se ne kupuje hrana životinjskog porekla na neregistrovanim mestima odnosno da se građani u potpunosti ponašaju sa pažnjom dobrog kupca, te da svaku uočenu nepravilnost bez odlaganja prijave nadležnom veterinarskom inspektoru. U vreme sezone svinjokolja, apeluje se da se bez izuzetaka pregledaju uzorci zaklanih svinja na prisustvo trihinele, kako bi se izbegle neželjene posledice po zdravlje građana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here