Veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede planiraju pojačan nadzor nad prometom hrane životinjskog porekla u vreme nastupajućih praznika.Pojačan nadzor u prometu se obavlja u skladu sa principima analize rizika : rizična mesta i način poslovanja, nedozvoljena trgovina i slično, a u svakom slučaju na mestima gde se u praznične dane očekuje veća ponuda ali i potražnja. Veterinarska inspekcija, u skladu sa podelom nadležnosti i ovlašćenjima koja poseduje, obavlja stalni nadzor u objektima koji proizvode, skladište i stavljaju u promet hranu životinjskog porekla. Kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane u prometu sprovode se kontinuirano.

Kontrolišu se svi subjekti koji stavljaju hranu životinjskog porekla u promet – specijalizovani maloprodajni objekti – mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda, prodavnice delikatesa, samoposluge, megamarketi, restorani, poslastičarnice, pekare, kiosci brze hrane i zelene pijace. Veterinarska inspekcija koja vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom hrane životinjskog porekla u svih dvadeset pet  upravnih okruga je u periodu od 1. januara do 30. novembra 2018. godine, kroz sedam hiljada redovnih i vanrednih službenih kontrola u specijalizovanim maloprodajnim objektima -mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda kao i samoposlugama, prodavnicama delikatesa, ugostiteljskim objektima, objektima brze hrane, pijacama i drugim objektima, utvrdila hiljadu tri stotine neusaglašenosti. Tom prilikom naređeno je hiljadu dvesta trideset korektivnih mera, izdato je hiljadu trideset devet rešenja i podneto je dvesta trideset dve prijave nadležnim prekršajnim i privrednim sudovima.

Razlog povlačenja hrane je najčešće nedostatak sledljivosti u proizvodnji i prometu, nepostojanje propisane deklaracije na proizvodima, istek roka trajanja proizvoda, ali i mikrobiološki parametri iznad vrednosti za određenu hranu. Navedeni efekti službenih kontrola hrane predstavljaju rezultat povećanog obima vanrednih nadzora u prometu koji su izvršeni, naročito sa uzorkovanjem radi kontrole bezbednosti hrane.

Visina kazne za subjekte u poslovanju sa hranom, bilo da se radi o proizvodnji ili prometu su propisane Zakonom o bezbednosti hrane. Iznos kazne zavisi da li se radi o privrednom prestupu, prekršaju ili fizičkom licu, odnosno o vrsti učinjenog kaznenog dela, a konačnu kaznu propisuje nadležni sud. Iznos kazni je predviđen Zakonom o bezbednosti hrane i za pravna lica znosi od trista hiljada do tri miliona dinara, za preduzetnike od  dvesta pedeset do pet stotina hiljada dinara, a za fizička lica od trideset do pedeset hiljada dinara.

Inspekcija skreće pažnju potrošačima da hranu životinjskog porekla kupuju na mestima koja su pod nadzorom veterinarske inspekcije, kao i da obrate posebnu pažnju na označavanje i deklarisanje hrane u prometu Preporuka je da se ne kupuje hrana životinjskog porekla na neregistrovanim mestima odnosno da se građani u potpunosti ponašaju sa pažnjom dobrog kupca, te da svaku uočenu nepravilnost bez odlaganja prijave nadležnom veterinarskom inspektoru. U vreme sezone svinjokolja, apeluje se da se bez izuzetaka pregledaju uzorci zaklanih svinja na prisustvo trihinele, kako bi se izbegle neželjene posledice po zdravlje građana.