Direkcija za nacionalne referentne laboratorije očekuje akreditaciju za laboratoriju do kraja ove godine, zahvaljujući čemu će od 2019. visina iznosa premija za litar mleka biti isplaćivana prema klasi kvaliteta. Koliko će to uticati na same proizvođače mleka i da li će kvalitet mleka koji kupujemo zaista biti bolji,  glasila su pitanja na koja je odgovor dao jedan od najvećih proizvođača mleka u Banatu i Vojvodini Jugoslav Tomić

Proizvođači mleka  pozdravljaju otvaranje nacionalne referentne laboratorije, jer su do sada kvalitet mleka određivali Poljoprivredni fakultet i mlekare koje otkupljuju mleko, a razlike koje su nastajale između utvrđenih rezultata su se održavale na otkupnu cenu. Ukoliko se ostvare najave da će se plaćanje premija za mleko bazirati na osnovu analiza ove laboratorije, proizvođači smatraju da će to opravdati proizvodnju ekstra klase mleka za koju su potrebna i velika ulaganja