Ministar Zoran Đorđević je najavio da će socijalne karte biti uvedene do kraja maja ili početka juna sledeće godine, odnosno kada se uradi baza podataka u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja .

Koji su razlozi što socijalne karte nisu uvedene iako se one najavljuju godinama unazad, bilo je pitanje koje smo uputili potpredsedniku Srpske radikalne stranke Vjerici Radeti

Iz Ministarstva su poručili da je za socijalne karte urađen idejni projekat, završena je tehnička dokumentacija i očekuje se  raspisivanje konkursa za nabavku opreme. Namera je da u prvom ciklusu sve baze podataka koje ima Ministarstvo budu objedinjenje na jednom mestu, a da će se tek do kraja ove godine, posle usvajanja odgovarajućeg zakona, steći i pravni okvir za izradu socijane karte.