Aleksandar Šešelj-Funkcija narodnog poslanika je izgubila smisao u režimu Aleksandra Vučića

0
125

Svaki peti poslanik u Skupštini Srbije, mahom iz vladajuće koalicije, pored obaveza u republičkom parlamentu obavlja i neku drugu funkciju, ili po nekoliko dodatnih poslova. Pojedini poslanci Srpske napredne stranke  imaju tri, pa čak i četiri dodatne funkcije . Poslanika Srpske radikalne stranke  u Skupštini Srbije Aleksandra Šešelja , zamolili smo da odgovori na pitanje kako se može stati na put ovakvoj praksi

Prema dostupnim podacima čak sto četrdeset devet funkcionera iz Skupštine Srbije je od početka prošle godinepodnelozahtevdaimseomogućidaistovremenoobavljajudveilivišefunkcija. Agencijazaborbuprotivkorupcijedalajesaglasnostna sedamdeset jedan zahtev što znači da je “prošao” skoro svaki drugi funkcioner koji je nameravao da uz trenutni položaj zauzme još neki. Prema objavljenim podacima od 1. januarado 20. julaprošlegodine, dozvoluzadrugipoložajzataražiloje četrdeset funkcionerakojisuveć biiliurepubličkimorganima, javnimpreduzećima, privrednimdruštvimaustanovamaidrugimorganizacijama čijijeosnovač Republika.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here