Na tržištu Evropske unije granica za količinu aflatoksina u mleku  je pet puta niža nego kod nas. Prema odluci Ministarstva poljoprivrede, Pravilnik koji reguliše ovaj segment proizvodnje mleka važio je do 30. novembra 2018. Najavljivano je da bi moglo da dođe do zaoštravanja propisa u sektoru mlekarstva ali se to do sada nije dogodilo. Proizvođača mleka Jugoslava Tomića smo pitali kako komentariše moguću izmenu Pravilnika.

Izmenama Pravilnika, koje su  na snagu stupile od 1. decembra 2018.g. dozvoljena količina aflatoksina u mleku nije smanjena i ostala je nula koma dvadeset pet  mikrograma po kilogramu. Prethodnom verzijom Pravilnika bilo je predviđeno da se od 1. decembra maksimalna koncentracija aflatoksina u mleku smanji na nula koma nula pet  mikrograma po kilogramu, ali je ipak odlučeno da se novo rešenje  pomeri za 2019.godinu. Razlog za takvu odluku je obrazložen činjenicom da  većina poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji nije spremna za oštrije evropske standarde, pre svega zbog lošeg kvaliteta stočne hrane na našim prostorima. Novi rok za smanjenje maksimalne količine aflatoksina je 1. decembar ove godine.