Srbija je prošle godine postala svetski lider po povećanju proizvodnje sirovog čelika sa stopom rasta od trideset osam koma devet procenata, pokazali su podaci Svetske asocijacije čelika.Kako je navedeno u statističkom izveštaju objavljenom na zvaničnom sajtu Svetske asocijacije čelika, Srbija je tokom jedanaest meseci 2018. godine proizvela jedan koma osam miliona tona sirovog čelika u odnosu na jedan koma tri miliona tona u istom periodu godinu ranije.
Vijetnam je na drugom mestu sa rastom proizvodnje u posmatranom periodu od trideset pet koma devet odsto. Statistički pregled je obuhvatio šezdeset četiri zemlje na koje otpada devedeset devet procenata ukupne svetske proizvodnje čelika.
Najveći pad proizvodnje čelika u periodu januar-novembar 2018. godine registrovala je Venecuela od čak šezdeset devet koma tri  posto, sa četiri stotine jedanaest  hiljada tona prethodne godine na sto dvadeset šest hiljada tona lani.
Pad su zabeležile i pojedine zemlje u našem okruženju, poput Bosne i Hercegovine, u kojoj je proizvodnja čelika smanjena u jedanaest meseci prošle godine za devet koma četiri odsto.
U Bosni i Hercegovini  od januara do kraja novembra prošle godine proizvedeno šest stotina šesnaest hiljada tona čelika, za razliku od šest stotina osamdeset hiljada tona u istom periodu godinu ranije.
Neznatan pad prozivodnje, od nula koma jedan odsto, zabeležila je i susedna Makedonija, koja je u tom periodu prozivela dvesta trideset devet hiljada tona čelika.
Ukupna proizvodnja čelika u šezdeset četiri zemlje na listi Svetske asocijacije čelika porasla je u jedanaest meseci 2018. godine za četiri koma sedam procenata na jednu milijardu šest stotina četrdeset šest miliona tona, pri čemu je polovina produkcije, tačnije osam stotina pedeset sedam miliona tona, potekla iz Kine.