Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i generalni direktor „Rosatoma“ Aleksej Lihačov susreli su se uoči potpisivanja paketa sporazuma o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti mirnodopske primene nuklearne energije.  Srpska i ruska strana će potpisati dva sporazuma: o saradnji u oblasti primene nuklearne energije u mirnodopske svrhe na osnovu potvrđenih i inovacionih tehnologija i o strateškom partnerstvu u izgradnji Centra za nuklearnu nauku, tehnologije i inovacije u Srbiji. Popović je ocenio da će ti sporazumi Srbiju vratiti na mesto koje joj pripada na polju primene nuklearne energije, ali i obnoviti tradicionalno dobre odnose sa Rusijom u toj oblasti

Aleksej Lihačov je pozvao srpske naučnike da se uključe u “avangardni projekat” brzih reaktora koji objedinjuje ruske i evropske naučnike. Prema njegovim rečima, podizanje potencijala u toj oblasti predstavlja rad i u oblasti medicine, poljoprivrede, poznavanja materijala, kao i stvaranje novih kompozita i veštačkih materijala.