Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević najavio je da će u 2019. biti usvojen novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i zakon o osiguranju radnika kako bi se smanjio broj smrtnih povreda na radu kojih je u prošloj godini bilo pedeset tri . Đorđević je ocenio da je podatak o povećanom broju smrtnih povreda radnika u 2018.g. alarmantan, ali da je to posledica veće radne angažovanost ljudi i većeg broja gradilišta u Srbiji. On je rekao da očekuje da Vlada Srbije uskoro donese odluku o tome da 2019. bude godina bezbednosti i zdravlja na radu

Ministar Đorđević je najavio i da će nspektori na terenu činiti veće napore i time omogućiti da bude još više inspekcijskih nadzora nego prošle godine. On je istakao da ministarstvo nije neprijatelji radnika niti onih koji ne rade u skladu sa zakonom, već je tu da kontroliše i spreči one koji uzimaju sebi za pravo da nekome ne pruže bezbednost i zdravlje na radu i time ugroze njegov život.