Uprava za agrarna plaćanja počela je poljoprivrednicima da uručuje prva rešenja o odobrenju projekta za nabavku traktora iz IPARD programa

 Uprava za agrarna plaćanja počela je poljoprivrednicima da uručuje prva rešenja o odobrenju projekta za nabavku traktora iz IPARD programa Reč je o Drugom javnom pozivu iz mere koja se odnosi na podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a za koji su se prijave podnosile do 26. februara prošle godine. Uprava za agrarna plaćanja nedavno je objavila rang listu podnetih zahteva. Kako je ranije bilo rečeno, novca će biti za blizu dvesta korisnika ovog programa.

Prema informacijama iznosi koji će se davati za traktore neće na svim rešenjima biti kao oni koje su poljoprivrednici u zahtevima pisali jer su referentne cene niže od očekivanih. Pretpostavlja se da će neki poljoprivrednici odustajati i da će se lista pomerati, tako da rangiranje još uvek nije konačno.

Za nabavku novih traktora preko IPARD-a u ovom javnom pozivu vladalo je veliko interesovanje, bilo je više prijava nego para opredeljenih za to, pa se rang lista donosila na osnovu bodovanja zahteva koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i to na osnovu propisanih kriterijuma. Prednost prilikom rangiranja imali su mlađi od četrdeset godina, žene, poljoprivredni proizvođači koji se bave organskom proizvodnjom ili su njihova gazdinstva u planinskim područjima, članovi zemljoradničke zadruge itd.  Ako su dva zahteva imala isti broj bodova, prednost je davana onome ko je ranije podneo zahtev.

Govoreći o IPARD programu ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nedavno je podsetio na to da je prošle godine bilo raspisano pet poziva za sredstva iz tog fonda, tri namenjena nabavci traktora i druge poljoprivredne mehanizacije, a dva za izgradnju skladišta i prerađivačkih kapaciteta. On je rekao da je za prva tri poziva bilo pet stotina tri  aplikacije, a do sada je izdato trista  četiri  rešenja i biće potrošen sav novac koji je namenjen za traktore i mehanizaciju. Nedimović je naveo da sa tih trista  četiri  rešenja ima više od četrdeset pet miliona evra akumuliranog novca u fondu.

U ovoj godini, prema planu IPARD poziva, trebalo bi da bude raspisan još jedan konkurs za traktore, a trajao bi od polovine juna do polovine septembra.