Programski direktor organizacije ‚‚Novi treći put‚‚ Dimitrije Milić u poruci kojom je podržao rad KTV televizije naglasio je da ‚‚televizije kao što je KTV moraju opstati jer su dragocene za javnost pošto  neguju objektivno informisanje‚‚

Programski direktor organizacije ‚‚Novi treći put‚‚ Dimitrije Milić je podržavajući rad KTV televizije istakao da ‚‚ ta zrenjaninska televizija neguje debatne emisije u kojima se mogu čuti najrazličitija mišljenja, a koje su dragocene u  današnjoj Srbiji‚‚

Dimitrije Milić je diplomirani politikolog. Pre dve godine učestvovao je u osnivanju organizacije Novi treći put sa ciljem ponude novog pristupa političkoj analizi u vremenu desnog i levog populizma. Autor je brojnih tekstova kao i nekokiko publicističkih radova i knjiga.