U Beogradu je održan okrugli sto pod nazivom  „Ka daljem unapređenju položaja i zaštita dece izbeglice bez pratnje – poziv na akciju“

U Beogradu je održan okrugli sto pod nazivom  „Ka daljem unapređenju položaja i zaštita dece izbeglice bez pratnje – poziv na akciju“ Učestvujući u radu okruglog stola , ministar Zoran Đorđević je istakao da je Ministarsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od početka migranstke krize bilo je podrška izbeglicama. On je istakao da kako se migranstka kriza širila, sve veći broj maloletnih migranata se zadržavao u Srbiji, i doneta je odluka da se nađe način da ova deca budu na pravi način zbinuta.

Ambasador Evropske unije u Srbiji, Sem Fabricio, je naglasio da je važno što se o ovom problemu razgovara i da je Evropska unija od početka krize bila spremna da pomogne Srbiji u rešavanju problema. Fabricio je rekao da je EU  od samog početka usmerila energiju na najugroženiju grupu migranata, maloletnike bez pratnje i da deca i mladi treba da budu na prvom mestu i da imaju bezbrižno detinjstvo. On je dodao da je Srbija zemlja sa jakom empatijom, sa velikim osećajem za gostoprimstvo i da je Evropska unija jako ponosna što može da sarađuje sa srpskim vlastma.

U ovom trenutku u Srbiji boravi pet stotina maloletnih migranata, a cilj Srbije je da se sve ustanove koje su u mogućnosti stave u funkciju da bi se maloletnim izbeglim licima pružile osnovne stvari, školovanje, zdravstveno osiguranje, a onima koji žele da ostanu, da pruži mogućnost da ostanu.