Narodni poslanik Srđan Nogo podržavajući rad KTV televizije rekao je da je ‚‚KTV jedan od poslednjih bastiona slobode i objektivnog informisanja u Srbiji‚‚.

Narodni poslanik Srđan Nogo je u podršci radu KTV televiziji istakao da je ‚‚ova televizija jedno od poslednjih mesta na kome se mogu čuti različita mišljenja, političke debate kao i objektivni pristup informacijama‚‚.

Srđan Nogo Završio je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodno – pravni smer. Od 2008. član redakcije časopisa Dveri Srpske. Bio je jedan od osnivača političkog pokreta Dveri 2011. godine i kandidat za narodnog poslanika na izborima 2012. i 2014. godine. Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 2016. godine po prvi put je postao i narodni poslanik.