Profesor Fakulteta  za bezbednost Darko Trifunović izjavio je da će Francuska morati da preispita svoju podršku Nemačkoj u Evropskoj uniji jer su Amerikanci takvu podršku već uskratili.

Pojedini komentatori  izjavu francuske ministarke za evropske poslove Natali Loazo oko ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju vide u kontekstu  dva momenta.U pitanju su  konsolidacije unutar same EU i zbog  problema koje su izazvale nedovoljno spremne zemlje bivšeg socijalističkog bloka koje su ušle u EU , kao i u svetlu predloga Makrona da se unutar EU države članice podele u dva koncentrična kruga prema važnosti. Šta bi ovakve najave mogle da znače za evropski put Srbije, glasilo je pitanje koje smo  postavili profesoru Fakulteta  za bezbednost Darku Trifunoviću.

O postojanju velikih neslaganja oko svetskih političkih tema između SAD , Nemačke i Evropske unije pokazao je i nedavno održan forum o bezbednosti u Minhenu. Vodeće mesto u odnosima Unije sa Amerikom i svetom je preuzela Nemačka, čija kancelarka Angela Merkel se i direktno suprotstavila američkim stavovima i predočila da svet svoje probleme može rešiti jedino zajedničkim naporima, multilateralnim odnosima i poretkom utvrđenom na poštovanim pravilima.