Udruženje “Sačuvajmo pčele” i Fitosanitarna inspekcija Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, uključeni su u akciju zaštite pčela u Srbiji. 

Akcija će trajati tokom čitave pčelarsko-pašne sezone, a kazne su ogromne ako se laboratorijskom analizom utvrdi da je bilje tretirano opasnim otrovom, neonikotinoidom. Akcija se odnosi na zaštitu pčela od trovanja opasnim materijama, a oni traže i pomoć MUP-a i izmenu zakona.

Ovo je, u vidu upozorenja poljoprivrednicima i voćarima, sada u vreme cvetanja i prskanja bilja, uputilo Udruženje “Sačuvajmo pčele” uz napomenu da su ova sredstva “neretko falsifikovana”.  Neonikotinoidi, u sredstvima za zaštitu bilja, koja stižu krijumčarenjem, uglavnom sa dalekog istoka, ostvaljaju ogromne posledice na medonsonu pčelu u Srbiji, potpuno su uništile preko deset hiljada vrsta insekata, a evropskog bumbara na našim prostorima gotvo više i da nema. U Udruženju su podsetili da se “prodaja odvija i preko društvenih mreža i foruma” a krijumčari, u poslednje vreme, su trgovinu organizovali “koristeći aplikacije viber na android telefonima”.

Posebno se upozorava na uljanju repicu, prvu ozbiljniju pašu, na koju pčelari sele pčele. Udruženje “Sačuvajmo pčele”, koje je i članica koalicije Evrposke unije “Sačuvajmo pčele”, upozorava poljoprivrednike i voćare, da su pčele veoma važan faktor u oprašivanju biljaka. Njihovim trovanjem znatno se umanjuju prinosi.

U Udruženju su objasnili da  trgovina opasnim materijama, u ovom slučaju pesticidima, je krivično delo, njihova kupoprodaja takođe i iz tih razloga potrebna je potpuna saradnja sa MUP-om, kao i promena zakona u vezi samovoljnog tretmana sa nepoznatom dozom upotrebe ovih sredstava koja mogu ozbiljno da ugroze i zdravlje ljudi. Fitosanitarna inspekcija Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede je rešena da ove godine napravi preventivne akcije provere zasada uljane repice i suncokreta širom Srbije na prisustvo neonikotinoida.

Kao partner akcije, koja će trajati tokom čitave pčelarsko pašne sezone uključeno je Udruženje “Sačuvajmo pčele”, čiji je zadatak da inspekciji dostavi tačno određene lokacije sa kojih će biti uzeti uzorci i poslati u laboratoriju na analizu. Svi troškovi analiza uzoraka obezbeđeni su iz budžeta Uprave za zaštitu bilja.

Ukoliko se analizom pokaže da je bilje tretirano neonikotinoidima, kazne su ogromne, a stradenje pčela pada na vlasnike parcela, na kojim je korišćen ovaj preparat. U Udruženju veruju, iako je teritorija velika, da neće biti prepreka da se uzmu uzorci sa mnogih parcela i pozivaju u pomoć “građane, pčelare i savesne poljoprivrednike.’’