Produženje roka za klasifikaciju jaja

0
146

Ministarstvo poljoprivrede produžilo je rok preduzećima koja se bave proizvodnjom, sakupljanjem, klasiranjem i pakovanjem jaja do 1. januara 2020. godine, da usklade svoje poslovanje sa novim pravilnikom koji propisuje da svako jaje na sebi mora imati „pečat“.

Ministarstvo poljoprivrede produžilo je rok preduzećima koja se bave proizvodnjom, sakupljanjem, klasiranjem i pakovanjem jaja do 1. januara 2020. godine, da usklade svoje poslovanje sa novim pravilnikom koji propisuje da svako jaje na sebi mora imati „pečat“. Ministarstvo poljoprivrede je početkom godine donelo nova pravila za proizvodnju i promet jaja, koja podrazumevaju strože obeležavanje i klasifikaciju jaja kao i nove uslove koji se tiču izgleda, dimenzija i njihovog pakovanja ali i nova pravila za uzgoj i ishranu koka nosilja. Prvobitni rok proizvođačima da se prilagode novom pravilniku bio je 1. jul ove godine.

Kako je preneo novosadski Dnevnik, novim pravilnikom između ostalog, određena su drugačija pravila za klasifikaciju. Kada je reč o njihovoj veličini bila su podeljena u sedam klasa – S S, S, A, B, C, D i E (S S su bila najkrupnija – sedamdest  grama, a E najmanja sa četrdeset pet grama). Pravilnik o proizvodnji i prometu jaja deli jaja na A i B klasu, ali će u prometu biti samo klasa A.

Takođe, postojaće i jaja „izuzetne svežine“ stara najviše deset dana od nošenja kao i „ekstra sveža“ jaja, do četiri dana nakon nošenja. Kada je reč o jajima klase B, ona će ići u industrijsku proizvodnju ili će se koristiti za životinjsku ishranu. Klasifikacija po veličini jajeta ostaće ista, od jaja S veličine ispod pedeset tri  grama do jaja XL veličine preko sedamdeset tri  grama.

Na osnovu toga kako se koke nosilje hrane, postojaće nove oznake i to 0 za organska jaja, 1 za jaja iz slobodnog uzgoja, 2 jaja podnog uzgoja, 3 kavezna jaja i ove oznake će biti deo broja koji će se nalaziti na svakom pojedinačnom jajetu kao i na pakovanju. Po novom pravilniku, jaja koja se prodaju na pijacama nosiće naziv „neupakovana jaja“, a na pijacama će moći da se prodaju samo jaja A klase.

I u prodavnicama i na pijacama rok trajanja ne sme da bude duži od dvadeset osam dana od dana nošenja jaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here