Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević je izjavio da predsednik Srbije kontrolišići institucije, a posebno medije,  omogućava i svojevrsno učvšćivanje kulta vođe.

Sumirajući rezultate protesta u gradovima u Srbiji analitičari se slažu u oceni  da je u zemlji veoma izražen problem nasilja nad političkim institucijama, koje bi trebalo da rade u javnom interesu. Institucije su prema tim ocenama potpuno uzurpirane, otuđene od demokratske funkcije i udaljene od građana. Potpredsednika Narodne stranke Sinišu Kovačevića smo zamolili za komentar nasilja koje je prisutno nad institucijama u našoj zemlji.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić nedavno je  izjavio da će lideri opozicije nastaviti da razgovaraju o formama protesta i drugim taktičkim pitanjima, ali da strateški cilj ostaje isti – obezbeđivanje uslova za fer i demokratske izbore na kojima bi vlast SNS-a mogla da bude smenjena. Jeremić je ponovio da su nastavak protesta, totalni bojkot institucija i jedinstvo na opozicionoj sceni tri najvažnija elementa bez kojih neće biti moguće zamisliti nastavak borbe za ostvarivanje fer izbornih uslova.