Nacionalni konvent o poljoprivredi

0
89

Na sedmoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, podnet je izveštaj i o ostvarivanju usaglašavanja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i ribarstvu – poglavljima 11,12 i 13.

Prema rečima člana radne grupe u Mreži za ruralni razvoj Branislava Gulana, veoma malo je urađeno u ovoj godini u odnosu na šezdeset tri preporuke koje je Nacionalni konvent dao 2018.godine.

Gulan je ukazao da kada je reč o Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, u izveštaju se konstatuje da Srbija nije dovoljno spremna za pregovore. Takođe, ocenjuje se da nije ostvarila nikakav napredak ni u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike – u Poglavlju 12 . Srbija  je pozvana da izradi sveobuhvatnu strategiju implementacije i sprovođenja u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike. Takođe, u izveštaju je pozivano na suštinsko jačanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti, kao i na stalnu primenu i unapređenja metode procene rizika prilikom graničnih inspekcija.

Gulan je ukazao na to da je posebno naglašeno da je Nacionalna referentna laboratorija otvorena, ali još uvek nije akreditovana kako bi mogla da obavlja kontrolu mleka.

Takođe,  Srbija treba da se odredi prema dinamici iskorenjivanja klasične kuge svinja. Od nas EU traži i da usvojimo strategiju upravljanja otpadom životnjskog porekla, a jedna od ozbiljnih zamerki je i to što nema napretka u usklađivanju Zakona o GMO.

Kada je o Poglavlju 13 reč, ocenjeno je da je u oblasti ribarstva Srbija ostvarila određeni napredak i to usvajanjem pravilnika o sertifikaciji izlova.

Konstatovano je da je potrebno da Srbija izradi Akcioni plan kojim će se obezbediti puna kompatabilnost do pristupa EU, a pogotovo o pitanjima organizacije tržišta, akvakulture, prikupljanja podataka i mera kontrole ilegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here