U izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu, Evropska komisija je konstatovala da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak” u oblasti dobrobiti životinja.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja, “ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, njeni administrativni kapaciteti su dodatno pogoršani i prete da dostignu kritične nivoe”. U saopštenju Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama – ORKA, je navedeno da je  pored toga konstatovano da je neophodno primenjivati zakon, a naročito kada je u pitanju dobrobit životinja pri klanju.

Zakon o dobrobiti životinja propisuje da se životinje pre klanja moraju omamiti na način kojim se prouzrokuje trenutni gubitak svesti životinje, kao i da se obrada zaklanih životinja ne može nastaviti ako iskrvarenje životinje nije u potpunosti završeno.

Stanje u klanicama je zabrinjavajuće iz više razloga: pre svega preko sedamdeset posto životinja se kolje odmah po prispeću u klanicu, omamljivanje goveda se u preko pedeset slučajeva sprovodi upotrebom čekića, omamljivanje strujom kod svinja se sprovodi nestručno i usled brzine dolazi do toga da mnoge životinje odu na klanje bez omamljivanja.Osim toga radnici su skoro uvek veoma nasilni prema životinjama tokom istovara i utovara u kamion, uz korišenje metalnih šipki i štapova za udaranje, lomljenje repova kod bikova, vuče svinja za uši i slično. Uz to je konstatovano i da veterinarski inspektori u preko šezdeset odsto slučajeva nisu prisutni na liniji klanja.

U tom smislu ORKA je preporučila da treba obezbediti lice koje je odgovorno za dobrobit životinja na klanici, zatim vršiti rotaciju radnika na liniji klanja kako bi se izbeglo rutinsko obavljanje posla koje dovodi do patnje životinja , naročito kada je u pitanju omamljivanje životinja kao i da treba obezbediti podizanje fizičkih barijera između životinje koje čekaju da budu zaklane i onih koje su već zaklane.

Sredinom juna u Briselu je održan peti sastanak Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisijina kojem su razmatrani načini efikasnije primene propisa u oblasti dobrobiti životinja u Evropskoj uniji. ORKA, je članica Platforme od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana.