Republička direkcija za robne rezerve oglasila je kupovinu do dvadeset pet hiljada pet stotina tona merkantilne pšenice roda 2019. godine domaćeg porekla, po ceni od dvadeset dinara za kilogram.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD,  Novi Sad, od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice. Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a nalazi se u aktivnom statusu.

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. sedamdeset šest kg po hektolitaru, vlaga maksimalno trinaest posto, ukupne primese maksimalno dva posto, od čega neorganskog porekla maksimalno nula koma dvadeset pet posto.

Cena merkantilne pšenice je  dvadeset din /kg (u cenu je uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je  deset tona, maksimalna sto tona, a od  zemljoradničke zadruge  dvadeset odnosno sto pedeset tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je sto tona, a maksimalna hiljadu tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji obavljaće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Zainteresovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari Direkcije za merkantilnu pšenicu treba da se prijave Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 10.07.2019.godine, na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2019/.

Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059 u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu ili „Produktnoj berzi“ ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473 i 021/445-953.