Dr Milan Paroški je rekao da je ambasador Holandije van den Dol otkrio nešto za šta je nama dovoljno mnogo kraće vreme, a to je da naši ljudi često interpretiraju zakone umesto da ih primenjuju.

Ambasador Holandije u Srbiji Hendrik van den Dol je izjavio da je za vreme svog četvorogodišnjeg mandata u Srbiji postao oprezniji i da je uvideo ‚‚da strategije, akcioni planovi i zakoni sami po sebi ne garantuju ništa.‚‚ Da li se slaže sa ovakvom ocenom holandskog ambasadora pitali smo publicistu dr Milana Paroškog.

Hendrik van den Dol je na konferenciji „Promena Ustava na putu ka EU: Šta pravosuđu donose predloženi amandmani?“ izjavio da je jedan od glavnih ciljeva, pored usaglašavanja Ustava Srbije sa evropskim standardima i obezbeđivanje uslova za nezavisno sudstvo. Kako je objasnio, politički kontrolisano sudstvo je glavna prepreka demokratiji, ekonomskom razvoju i stabilnosti. Nezavisno sudstvo je osnovna vrednost, ono pripada Srbiji isto koliko pripada i Holandiji i EU želi da podigne svest građana Srbije o tome.