Narodni poslanik u Skupštini Srbije prof.dr Zoran Dragišić izjavio je da je Kosovo više od veka predmet različitih političkih manipulacija, a politički manipulanti koji nemaju nikakvu politiku ga i danas koriste za svoje potrebe. 

Politikolog Vuk Velebit je izjavio da je ‚‚Kosovo za srpsku političku elitu ogroman „rezervoar nacionalizma“ koji koristi kad god treba da skrene teme sa događaja poput vladavine prava ili slobode medija. Da li je Kosovo zaista ‚‚rezervoar naionalizma‚‚ pitali smo narodnog poslanika u Skupštini Srbije prof.dr Zorana Dragišića.

Kada je reč o budućnosti pregovora o Kosovu politikolog Vuk Velebit je rekao da je jasno da dok se ne ukinu takse koje je uvela Priština, neće doći do nekog pomaka.