Ove nedelje dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu

0
236

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je saopštilo  da dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu, počinje ove nedelje. 

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je saopštilo da dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu, počinje ove nedelje. Naknada se od ove godine obračunava u skladu s novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru 2018. godine. Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju klasa i kultura zemljišta. Te podatke „Vode Vojvodine“ preuzima iz Republičkog geodetskog zavoda, što je poslednji put učinjeno 24. juna. Sem ove novine, naknada za odvodnjavanje se od ove godine plaća kvartalno, kao i porez na imovinu. Obveznici će na računima dobiti tri uplatnice. Prva obuhvata prva dva kvartala a rok za uplatu je petnaest dana od dana prijema rešenja. Drugu uplatnicu treba platiti do 15. avgusta, a treću do 15. novembra.

Način dostave rešenje ostaje nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. Prema Zakonu o opštem upravnom postupku predviđena je lična dostava. To znači da poštar dva puta dolazi na navedenu adresu. Ukoliko obveznika ni drugi put ne nađe kod kuće, ostavlja obaveštenje sa brojem rešenja i vremenom pokušaja dostave, a pošiljka se vraća pošiljaocu. U tom slučaju, obveznici mogu da preuzmu kopiju rešenja uz važeću ličnu kartu i potpisom odgovarajućeg obrasca u svojim lokalnim poštama ili u poslovnoj zgradi  „Vode Vojvodine“. Dostava rešenja za ovu godinu trebalo bi da se završi tokom septembra.

Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, strogo su namenska i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi. Kanali za odvodnjavanje moraju redovno da se izmuljavaju, tarupiraju i čiste od biljne vegetacije, a crpne stanice moraju uvek da budu spremne i remontovane. Ipak, ovi radovi ne podrazumevaju obavezu „Vode Vojvodine“ da direktno odvodi vode sa poljoprivrednih površina. Evakuacija viškova vode do najbližeg kanala zakonska je obaveza samih korisnika, a za odvođenje viškova vode iz naseljenih mesta zadužena su lokalna komunalna preduzeća.

JVP „Vode Vojvodine“ je u obavezi da kanale van naseljenih mesta, održava funkcionalnim, odnosno sve dok može da primi vodu sa okolnog zemljišta. Kojom brzinom će se voda povući iz atara u velikoj meri zavisi od kvaliteta zemljišta, ali i od načina obrade poljoprivrednih površina. Adekvatne agrotehničke mere poput šlicovanja, dubokog oranja ili razbijanja „plužnog đona“ znatno će pospešiti povlačenje vode sa oranica.

Takođe, u sisteme za odvodnjavanje mora da se ulaže konstantno, jer naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko hiljadu dve stotine dinara po hektaru na godišnjem nivou, pokrivaju samo trideset dva odsto od potrebnih sredstava.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here