Turistički aranžmani po srednjem kursu dinara

0
92

Narodna banka Srbije je saopštila da će se prilikom isticanja cene i naplaćivanja turističkih aranžmana u inostranstvu u stranoj valuti, ubuduće primenjivati zvanični srednji kurs dinara.

To je propisano novim Zakonom o trgovini, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Takvo rešenje prihvaćeno je tokom izrade predloga zakona, a na predlog Narodne banke Srbije. Na ovaj način je rešeno dugogodišnje pitanje naplate turističkih aranžmana po prodajnim kursevima banaka za devize ili efektivni strani novac. Rešenjem iz novog Zakona o trgovini cene turističkih aranžmana postaju u potpunosti uporedive i predvidljive, jer neće zavisiti od dnevnih prodajnih kurseva koje utvrđuju banke.

Sada će korisnici usluga turističkih agencija imati mogućnost da s velikom izvesnošću planiraju iznos izdatka u porodičnom budžetu za plaćanje turističkih aranžmana koji se realizuju u inostranstvu, budući da će cena takvog aranžmana biti iskazana i naplaćena primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara, koji je, zahvaljujući naporima i aktivnostima Narodne banke Srbije, već nekoliko godina unazad na stabilnom nivou i bez većih oscilacija.

Turističke agencije, koje su do sada korisnicima njihovih usluga turističke aranžmane preračunavale i naplaćivale primenom prodajnog kursa banke kod koje imaju otvoren račun, iako su u praksi devize kupovale po povoljnijim kursevima, više neće moći da ostvaruju dodatnu zaradu po osnovu kursnih razlika, a na teret klijenata.

Prema dosadašnjim propisima, ali i prema novom zakonu, trgovci su dužni da cene iskazuju u dinarima, dok samo izuzetno mogu da cenu istaknu u stranoj valuti, kao što je to slučaj u trgovini uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom.

Međutim, u tom slučaju, prema novom zakonu, trgovac mora da pri isticanju i naplaćivanju cene naznači i da kao obračunski kurs primenjuje isključivo zvanični srednji kurs dinara.

Novi Zakon o trgovini objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja – 30. jula 2019. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here