Velnes terapeut Gordana Dragić je izjavila da kod kvaliteta zeolita koji se koristi kao preparat treba obratiti pažnju sa kog klimatskog područja on dolazi, kolika je dubina iskopavanja,  kao i koja tehnologija se koristi za njegovu preradu.

Pre tri godine Geološki zavod je saopštio da su se pojavili kancerogeni zeoliti na Kosovu i da postoji mogućnost da se švercerskim kanalima nađu na našem tržištu.  Istovremeno, kako je tada rečeno, tržište ovim mineralom je u Srbiji u potpunosti neuređeno.Kakva je danas situacija i kako najsigurnije možemo nabavljati zeolit? Govoreći o ovoj temi, velnes terapeut Gordana Dragić je naglasila da zeolit ima svojstvo da apsorbuje i sve one elemente koji se nalaze u njegovoj blizini.

U svetu je poznato pedeset vrsta zeolita. U našoj zemlji istražena su nalazišta u okolini Vranjske Banje, Brusa, Kruševca, na Fruškoj gori kao i u okolini Beograda – u Slancima.