Hiropraktičar Zoran Joksović je rekao da klasična kinezi terapija kao i druge vrste fizikalne terapije udružene mogu da pomognu onoma kojima je ovakva vrsta terapije potrebna.

U sklopu rehabilitacije i lečenja ortopedskih bolesti -iščašenja,  uganuća, preloma, povreda i neuroloških  i reumatoloških bolesti koristi se kinezi terapija. Koliko je ona efikasnija u odnosu na klasičnu fizikalnu terapiju koja se masovno primenjuje u našim zdravstvenim ustanovama? Odgovarajući na ovo pitanje hiropraktičar Zoran Joksović je naglasio da  kinezi terapija pogoduje svima onima koji imaju potrebu za tom vrstom rehabilitacije.

Kineziterapija je najpoznatiji i najkorišćeniji vid terapije, baš zbog pogodnosti koje pruža. Kod ove terapije vežbe disanja i relaksacije se rade na početku ili na kraju tretmana. Rade ih svi kojima je potrebna, a vežbe su prilagođene samim bolestima koje zahtevaju ovaj vid terapije.