Radna grupa za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju  i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava održala je prvi sastanak na kojem su analizirane preporuke OEBS-a za unapređenje izbornog procesa u Republici Srbiji.

Članovi Radne grupe, kojoj predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, sagledali su šta je moguće u kratkom roku unaprediti kako bi građani imali još bolji izborni proces.

Tokom sastanka Radne grupe je zaključeno i da je Vlada Srbije dosta toga uradila u prethodnom periodu, pre svega kada je reč o uređenju biračkog spiska, koji je, kako je rečeno, daleko bolji i precizniji nego na nekim ranijim izborima.

Dogovoreni su i koraci koje će preduzeti članovi Radne grupe u narednom periodu, među kojima je predviđen i sastanak sa predstavnicima OEBS-a i ODIHR-a na kojem će se razgovarati o konkretnim stvarima koje mogu da unaprede izborni proces u našoj zemlji.