Dr Alen Azarić je izjavio da je zeleni čaj jak antioksidant čija se primena uz kurkumu može koristiti  kod obolelih od pojedinih vrsta kancera.

Polifenoli u zelenom čaju imaju veoma jako antikancerogeno dejstvo. Uspešno se bore protiv hronične upale i sprečavaju oštećenja DNK koja mogu dovesti do pojave i širenja raka na ostale organe. Pored toga i kurkuma se pokazala kao veoma efikasan lek. Fitoterapeuta dr Alena Azarića smo pitali da li se ove namirnice preporučuju kod lečenja obolelih od raka.

Mnoge studije su dokazale da antioksidanti pomažu u prevenciji raka i srčanih bolesti, čuvaju memoriju, smanjuju rizik od degenerativnih bolesti, umanjuju bol i zamor u mišićima, a sprečavaju i pojedina oboljenja oka.