Žetva soje, koja je u toku, predviđa otkupnu cenu od trideset sedam dinara za kilogram, koliko je iznosila i prošle godine. Ova uljarica je već požnjevena na trećini površina.

U zavisnosti od regiona i sorte, prinosi su različiti i kreću se od dva do više od četri tone po hektaru.  Prema podacima Udruženja Žita Srbije u prolećnoj setvi soja je zauzela dve stotine dvadeset hiljada hektara. Prošle godine smo je imali na dve stotine trideset hiljada hektara, a domaći prosečan prinos je bio tri koma pet  tone po hektaru. Direktor Žita Srbije Vukosav Saković je objasnio da je rano govoriti o tome da li će očekivani prosečan prinos biti kao i prošle žetve, ali je naveo da je soja dobro rodila i da joj toplotni talas, koji se ogledao u velikim vrućinama, nije naudio u velikoj meri. Od prošlogodišnje žetve ostalo je neprodato oko dve stotine četrdeset hiljada  tona, a u ovoj ekonomskoj godini, koja se završava 30. septembra, izvezeno je svega dve stotine dvadeset osam hiljada tona. Na slabije trgovanje sojom uticala je,kako je istakao Saković,  mala cena te uljarice na inotrižištu, pa je to verovatno razlog što naši ratari nisu soju prodavali već čuvali, očekujući da poskupi. Saković je dodao da se cena  kreće oko trideset dinara i da ne očekuje da kilogram te uljarice bude znatno skuplji.

Ratari, kako je naveo novosadski Dnevnik, razmišljaju drugačije i očekuju da bi kilogram nove uljarice trebalo da košta bar četrdeset pet dinara Soja je pre žege dobro izgledala, ali su je visoke dnevne temperature spržile. Izgubila je vlagu, pa su i prinosi slabiji, i to je jedan od razloga zašto treba da se plati više od trideset sedam  dinara, smatraju  ratari . Naveli su i  da su poljoprivrednici u Banatu ove godine posejali više soje nego suncokreta baš iz razloga što soju mogu da čuvaju. Zato će sada predati samo količine dovoljne da podmire troškove, a ostalo ostaviti u silose i prodati kada im to bude odgovaralo.

Počela je i berba ranih sorti kukuruza. Prema podacima Udruženja Žita Srbije, prinosi se kreću od šest tona po hektaru do čak četrnaest. Vukosav Saković je ocenio da je moguće da očekivani prosečni prinos kukuruza bude i iznad osam tona po hektaru. Naša zemlja je veliki izvoznik kukuruza, a podaci Žita Srbije ukazuju na to da smo na inotržište u ovoj ekonomskoj godini prodali dva koma sedam  miliona tona kukuruza. Dogodine se predviđa da će izvoz ka stranim kupcima preći tri miliona tona. Saković je naveo da smo već prodali  šest stotina hiljada  tona novog kukuruza, što je dobar pokazatelj iz kojeg se vidi da su domaći ratari naučili da trguju tom ratarskom kulturom.