Predstavljanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

0
201

U Beogradu je održana konferencija pod nazivom “Predstavljanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti‚‚‚ na kojoj je ukazano na novine koje je taj Zakon doneo.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je počeo da se primenjuje pre mesec dana iako je  poverenik za zaštitu podataka o ličnosti upozorio organe vlasti, velika privredna društva, srednja i mala preduzeća i preduzetnike da je neophodno da se usklade sa obavezama po novom Zakonu. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović je govoreći na konferenciji istakao da će se sa primenom Zakona u stručnoj i društvenoj javnosti postavljati i brojna pitanja u vezi njegove primene.

Zlatko Petrović iz  Kancelarije poverenika za informacije od javnog znacaja i zastitu podataka o ličnosti je naglasio da je Zakon koji je sada na snazi morao da bude usklađen sa evropskom praksom u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Petrović je dodao i da bi svi zakoni u Srbiji koji se tiču zaštite podataka o ličnosti trebalo da budu preispitani u narednih petnaest meseci i na odgovarajući način izmenjeni i usklađeni sa novim Zakonom o zaštiti podataka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here