U Mesnoj zajednici  Dositej Obradović predstavnici više invalidskih organizacija održali su radni sastanak sa pomoćnikom gradonačelnika Duškom Radišićem na kome je bilo reči o aktuelnim problemima u vezi položaja invalidskih organizacija u našem gradu.

Pomoćnik gradonačelnika je naglasio da je lokalna samouprava spremna da u saradnji sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom nađe najpovoljnija rešenja za sve probleme sa kojima se članovi invalidskih organizacija susreću u svakodnevnom životu i radu.

Drago Ilić iz Udruženja cerebralne i dečije paralize je naglasio da je veoma važno što su i predstavnici udruženja kao i grada Zrenjanina spremni na nastavak razgovora oko inicijativa koje su pokrenute od strane udruženja osoba sa invalididetom.

Sastanku u prostorijama MZ Dositej Obradović su prisustvovali predstavnici Međuopštinskog saveza slepih i slabovidih, Organizacije gluvih i nagluvih, Udruženja paraplegičara, Udruženja dečije i cerebralne paralize kao i Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama.