Autorka i slikarka Olivera Ćirković je izjavila da javnost naše političare u suštini ne vidi, jer se oni nalaze u senci i vladaju iz senke , što znači i da nisu ni iskreni prema građanima.

Jednom prilikom autorka Olivera Ćirković je rekla da je ‚‚zahvaljujući zatvoru i dosadi, otkrila u sebi neuobičajeni slikarski talenat. Ona je navela da joj  naročito zadovoljstvo predstavlja slikanje portreta kao i kontrast svetla i tame. Oliveru Ćirković smo pitali kako bi slikala portrete političara u Srbiji ako bi bila u prilici da to radi i da li oni imaju nešto zajedničko sa Karavađovim slikama koje posebno ceni.

Olivera Ćirković je svoje slike izlagala u Grčkoj, a zbog svoje naklonosti prema slikarstvu jednom prilikom je izjavila da bi rado  pomagala mlađim generacijama koje imaju talenat  za umetničko izražavanje.