Direktor SOKOJ-a Dejan Manojlović je izjavio da je SOKOJ bio prinuđen da preduzme dodatne mere kako bi emiteri u Srbiji dostavljali ispravne podatke o tome šta se od muzičkih programa emituje na domaćim medijima.

Autori muzike u Srbiji ranije su bili prinuđeni da veruju muzičkim urednicima televizija i radija da će pravilno prijaviti muzičko delo koje su emitovali, kroz takozvane muzičke košuljice. Organizacija muzičkih autora- SOKOJ je sada angažovala jednu stranu kompaniju da radi monitoring emitovanja muzike, a ukoliko se njihovi podaci ne budu podudarali sa košuljicama emitera, Sokojevi eksperti će intervenisati. Šta će ova odluka konkretno značiti za medije, a šta za autore pitali smo direktora SOKOJ-a Dejana Manojlovića.

Emiteri radijskog i televizijskog programa od pre skoro tri godine imaju obavezu da podatke o emitovanim autorskim delima tzv. muzičke košuljice usklade sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Uredbom vlade Srbije i Statutom Sokoja i pošalju elektronskim putem direktno na portal Sokoja.