Na dečjem odeljenju Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin otvorena je e-biblioučionica.

Dečje odeljenje Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin dobilo je novi prostor za učenje, e-biblioučionicu. Želja je da se tematski organizovanim radionicama pokaže učenicima kako da dodatne podatke o temi pronađu u enciklopedijama, leksikonima, rečnicima stranih reči i izraza kao i da pronađene činjenice skeniraju, prebace u digitalni oblik, pretraže pojmove među relevantnim izvorima na internetu i da potom usvojeno znanje otkucaju, uobliče u Wordu, odštampaju u vidu seminarskog rada i da na kraju kroz slajdove predstave razredu svoj rad. Nešto više o e-biblioučionici rekla je Maja Kačarić

Zamišljeno je da e-učionica okupi manji broj učenika koji će raditi u grupi.

E-biblioučionicu je otvorio direktor biblioteke Milan Bjelogrlić a predstavile su je Nataša Lalić i Maja Kačarić, bibliotekari Dečjeg odeljenja.